Els Jacobs Advies en Onderzoek
Els Jacobs Advies en Onderzoek
Els Jacob - Advies & Onderzoek

Bloemlezing van presentaties en publicaties

 • 2018 - ‘Voorwerpen als bron van kennis over het (maritiem) verleden’, Symposium Maritiem Portal en Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland Maak maritieme geschiedenis zichtbaar. Kennisuitwisseling tussen historici en conservatoren, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Amersfoort 16 maart.
 • 2017 - ‘Objects as a primary source for understanding the (maritime) past : drafting a guide book for students, historians and museum professionals’, XIIth North Sea History Conference MAS Museum aan de Stroom, Antwerpen 6-8 september.
 • 2016 - ‘Het Scheepvaartmuseum verzamelt’ in: E. Spits en D. Wildeman ed., Verzamelaars verzameld: een eeuw collectioneren in Het Scheepvaartmuseum. Jaarboek Het Scheepvaartmuseum 2016 (Amsterdam) 123-129.
 • 2014 - Waarom paling? De Leidse 3 Oktoberfeesten door de bril van een antropoloog, Publieke 3 Oktoberlezing Leiden.
 • 2013 - ‘Een nieuwe mijlpaal. De Aziatische boekhouding van de VOC digitaal beschikbaar’, Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Den Haag 6 september.
 • 2012a - ‘Participatieve strategie bij UNESCO’ in: R. de Wilde en A. van Nistelrooij ed., Praktijkboek Large Scale Intervention. Werken aan verbinding en verandering met Whole Scale Change-principes en technieken (Deventer 2012) 221-253. Samen met L. van Vucht Tijssen en E. van der Fluit.
 • 2012b - ‘Aanloop Molengat – Maritime archaeology and intermediate trade during the Thirty Years’ War’, Journal of archaeology in the Low Countries 4-1 (October 2012) 95-149. Samen met Th. Maarleveld, A. Overmeer e.a.  |  bekijk artikel
 • 2011 - ‘Waddenzee werelderfgoed: plichten en kansen vanuit UNESCO-perspectief’, Conferentie Waddenzee werelderfgoed: merk of predicaat?, Texel 16 december.
 • 2010 - ‘UNESCO en de safeguarding van levend erfgoed’, Symposium Waarborgen voor de toekomst. Immaterieel erfgoed in de praktijk, Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Utrecht 15 oktober.
 • 2009a - ‘UNESCO en de bescherming van onderwatererfgoed’, Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis, Vlaardingen 21 november.
 • 2009b - Vademecum for a New Approach. Tool to assist National Commissions for UNESCO in the organization of their meetings (including Director-General’s Consultations and Quadrennial Statutory Conferences), Brussel-Luxemburg-Den Haag. Samen met J. De Bisschop en E. van der Fluit.
 • 2007a - ‘The Calico Craze’, International Conference Histories from the Sea: Europe – South Asia Maritime Heritage, Delhi (India), 30-31 januari.
 • 2007b - ‘Jambee Towne’ in: S. de Meer ed., Het zeekaartenboek. Vroege zeekaarten uit de collectie van het Maritiem Museum Rotterdam (Rotterdam-Zutphen) 91-94.
 • 2006a - Merchant in Asia. The trade of the Dutch East India Company during the eighteenth century (Leiden); geactualiseerde Engelse editie van dissertatie uit 2000.
 • 2006b - In pursuit of pepper and tea. The story of the Dutch East India Company (Amsterdam-Zutphen). Vijfde; herziene herdruk 1991a.
 • 2005 - ‘Oost-Indiëvaarder’ in: R. Daalder en E. Spits ed., Schepen van de Gouden Eeuw. Jaarboek Nederlands Scheepvaart Museum 2005 (Amsterdam) 83-90.
 • 2003 - ‘VOC-scheepvaart binnen Azië. De Lokhorst als lokaas, of hoe het standaardwerk Dutch-Asiatic shipping een Aziatisch complement kan krijgen’ in: L. Akveld e.a. ed., In het kielzog. Maritiem-historische studies aangeboden aan Jaap R. Bruijn bij zijn vertrek als hoogleraar zeegeschiedenis aan de Universiteit Leiden (Amsterdam) 174-191.
 • 2002a - Met L.M. Akveld ed., De kleurrijke wereld van de VOC. Nationaal Jubileumboek VOC 1602-2002 (Bussum); ook in Engelse editie onder de titel The colourful world of the VOC.
 • 2002b - ‘De Verenigde Oost-Indische Compagnie: een veelkantig handelsbedrijf’, Tijdschrift voor geschiedenis 115 Themanummer 400 Jaar VOC, 525-543.
 • 2002c - ‘Beeckman’s Batavia’ in: S. de Meer e.a. ed., Schatkamer. Veertien opstellen over maritiem-historische onderwerpen aangeboden aan Leo M. Akveld bij zijn afscheid van het Maritiem Museum Rotterdam (Franeker) 100-113.
 • 2000 - Koopman in Azië. De handel van de Verenigde Oost-Indische Compagnie tijdens de 18de eeuw, proefschrift Universiteit Leiden (Zutphen).
 • 1997a - De Vereenigde Oost-Indische Compagnie (Zeist); boek bij televisiedocumentaire.
 • 1997b - Met N.L.J. Koek, VOC. Reilen en zeilen van de compagnie (Hilversum); begeleidend lesmateriaal bij Teleac/NOT televisieserie voor het voortgezet onderwijs.
 • 1995 - Vaartocht door de Molukken in het kielzog van de VOC, als wetenschappelijk reisleider 20 lezingen op locatie aan boord van de Buginese schoener Duta Bahari, 25 oktober-17 november.
 • 1994 - ‘Het koloniaal bestuur (tot 1870)’, Weerzien met Indië 10 (Zwolle).
 • 1993a - ‘De Verenigde Oostindische Compagnie als ondernemer in Azië. Directe handelscontacten tussen Suratte en Canton (1744-1755)’, Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 108: 673-682.
 • 1993b - ‘The Dutch East India Company’s commercial policy and activities in Asia (during the 18th century)’, New directions in maritime history conference, International Commission of Maritime History / Australian Association for Maritime History, Fremantle 6-10 december.
 • 1992 - Cursusleider Amsterdam Summer University, ‘The intriguing world of the Dutch East India Company’, 24-28 augustus.
 • 1991a - Varen om peper en thee. Korte geschiedenis van de Verenigde Oostindische Compagnie (Amsterdam-Zutphen); ook in Engelse editie onder de titel: In pursuit of pepper and tea. The story of the Dutch East India Company.
 • 1991b - ‘Een verongelukte Oostindiëvaarder’, Raad voor de Scheepvaart, 8 februari.
 • 1991c - ‘Prudentia, Vanitas en Fortuna. De geschiedenis van de VOC verbeeld’, Jubileumnummer Spiegel historiael 26: 499-507.
 • 1990a - ‘Met alleen woorden als wapen. De Nederlandse poging tot openstelling van Japanse havens, 1844’, Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 105: 54-77.
 • 1990b - ‘De bestemming van een 20ste-eeuwse Oostindiëvaarder. Replicaschepen als museumobject’, Symposium Nieuwbouw van Oostindiëvaarders: verantwoord of niet?, Onderzoekscluster De Republiek Rijksuniversiteit Leiden, 16 mei.
 • 1987 - ‘Het Westers leven in Japan in de jaren 1860’ in: Herinneringen aan Japan 1850-1870. Foto’s en fotoalbums in Nederlands bezit (Den Haag) 27-32.
 • 1986a - ‘Een Japanse liefde: kartografie’ in: In het spoor van De Liefde. Japans-Nederlandse ontmoetingen sinds 1600 (Amsterdam) 21-29; ook in Engelse editie.
 • 1986b - ‘Lucas Jansz. Waghenaer (1533/34-1606): his impact on maritime cartography’, LIBER Bulletin 28: 66-68.
 • 1983 - ‘Dutch influence on Japanese cartography’, Learned Societies, Canadian Association for the Advancement of Netherlandic Studies conference, University of British Columbia, Vancouver, 29-30 mei.
 • sinds 1989 - groot aantal lezingen voor een breed publiek over de geschiedenis van de VOC, onder meer voor Boer & Croon Strategy and Management Group; Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam; Alcatel; Industrieele Grote Club Amsterdam; Orde van den Prince Nice; Leden Colleges van Bestuur Nederlandse universiteiten; Koninklijke Nederlandse Zeil- en Roei-Vereniging Muiden; Heeren XVII Kamer Rotterdam; Witte Sociëteit Den Haag; Liberna Collection Hilversum; De Naarderkring Naarden; Rotary Club Amsterdam; Lion’s Club Utrecht; Programmacommissie Teleac; lezingenprogramma Museum Boijmans Van Beuningen Rotterdam; Bilthovense Vrouwenclub; Artifex Travel Amsterdam; Historisch Genootschap Roterodamum; Vereniging Oud-Hoorn.

Els Jacobs
Advies & Onderzoek
Prinses Marijkelaan 17
2341 VK Oegstgeest

071 - 513 44 81
06 - 1822 6592
info@elsjacobs.nl