Els Jacobs Advies en Onderzoek
Els Jacobs Advies en Onderzoek
Els Jacob - Advies & Onderzoek

Bloemlezing van presentaties en publicaties

 • 2017 - ‘Objects as a primary source for understanding the (maritime) past : drafting a guide book for students, historians and museum professionals’, XIIth North Sea History Conference – MAS Museum aan de Stroom Antwerpen 6-8 September.
 • 2016 - ‘Het Scheepvaartmuseum verzamelt’ in E. Spits en D. Wildeman ed., Verzamelaars verzameld: een eeuw collectioneren in Het Scheepvaartmuseum. Jaarboek Het Scheepvaartmuseum 2016 (Amsterdam) 123-129.
 • 2014a - Waarom paling? De Leidse 3 Oktoberfeesten door de bril van een antropoloog, Publieke 3 Oktoberlezing Leiden.
 • 2014b - ‘Het gebruik van de museale collectie ten behoeve van academisch onderzoek’, Rotterdam Centre for Modern Maritime History, Maritiem Museum Rotterdam 17december.
 • 2013 - ‘Een nieuwe mijlpaal. De Aziatische boekhouding van de VOC digitaal beschikbaar’, Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Den Haag 6 september.
 • 2012a - ‘Participatieve strategie bij UNESCO’ in: R. de Wilde en A. van Nistelrooij ed., Praktijkboek Large Scale Intervention. Werken aan verbinding en verandering met Whole Scale Change-principes en technieken (Deventer 2012) 221-253. Samen met L. van Vucht Tijssen en E. van der Fluit.
 • 2012b - ‘Aanloop Molengat – Maritime archaeology and intermediate trade during the Thirty Years’ War’, Journal of archaeology in the Low Countries 4-1 (October 2012) 95-149. Samen met Th. Maarleveld, A. Overmeer e.a.  |  bekijk artikel
 • 2011 - ‘Waddenzee werelderfgoed: plichten en kansen vanuit UNESCO-perspectief’, Conferentie Waddenzee werelderfgoed: merk of predicaat?, Texel 16 december.
 • 2010 - ‘UNESCO en de safeguarding van levend erfgoed’, Symposium Waarborgen voor de toekomst. Immaterieel erfgoed in de praktijk, Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Utrecht 15 oktober.
 • 2009a - ‘UNESCO en de bescherming van onderwatererfgoed’, Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis, Vlaardingen 21 november.
 • 2009b - Vademecum for a New Approach. Tool to assist National Commissions for UNESCO in the organization of their meetings (including Director-General’s Consultations and Quadrennial Statutory Conferences), Brussel-Luxemburg-Den Haag. Samen met J. De Bisschop en E. van der Fluit.
 • 2007a - ‘The Calico Craze’, International Conference Histories from the Sea: Europe – South Asia Maritime Heritage, Delhi (India), 30-31 januari.
 • 2007b - ‘Jambee Towne’ in: S. de Meer ed., Het zeekaartenboek. Vroege zeekaarten uit de collectie van het Maritiem Museum Rotterdam (Rotterdam-Zutphen) 91-94.
 • 2006a - Merchant in Asia. The trade of the Dutch East India Company during the eighteenth century (Leiden); geactualiseerde Engelse editie van dissertatie uit 2000.
 • 2006b - In pursuit of pepper and tea. The story of the Dutch East India Company (Amsterdam-Zutphen). Vijfde; herziene herdruk 1991a.
 • 2005 - ‘Oost-Indiëvaarder’ in: R. Daalder en E. Spits ed., Schepen van de Gouden Eeuw. Jaarboek Nederlands Scheepvaart Museum 2005 (Amsterdam) 83-90.
 • 2003 - ‘VOC-scheepvaart binnen Azië. De Lokhorst als lokaas, of hoe het standaardwerk Dutch-Asiatic shipping een Aziatisch complement kan krijgen’ in: L. Akveld e.a. ed., In het kielzog. Maritiem-historische studies aangeboden aan Jaap R. Bruijn bij zijn vertrek als hoogleraar zeegeschiedenis aan de Universiteit Leiden (Amsterdam) 174-191.
 • 2002a - Met L.M. Akveld ed., De kleurrijke wereld van de VOC. Nationaal Jubileumboek VOC 1602-2002 (Bussum); ook in Engelse editie onder de titel The colourful world of the VOC.
 • 2002b - ‘De Verenigde Oost-Indische Compagnie: een veelkantig handelsbedrijf’, Tijdschrift voor geschiedenis 115 Themanummer 400 Jaar VOC, 525-543.
 • 2002c - ‘Beeckman’s Batavia’ in: S. de Meer e.a. ed., Schatkamer. Veertien opstellen over maritiem-historische onderwerpen aangeboden aan Leo M. Akveld bij zijn afscheid van het Maritiem Museum Rotterdam (Franeker) 100-113.
 • 2000 - Koopman in Azië. De handel van de Verenigde Oost-Indische Compagnie tijdens de 18de eeuw, proefschrift Universiteit Leiden (Zutphen).
 • 1997a - De Vereenigde Oost-Indische Compagnie (Zeist); boek bij televisiedocumentaire.
 • 1997b - Met N.L.J. Koek, VOC. Reilen en zeilen van de compagnie (Hilversum); begeleidend lesmateriaal bij Teleac/NOT televisieserie voor het voortgezet onderwijs.
 • 1995 - Vaartocht door de Molukken in het kielzog van de VOC, als wetenschappelijk reisleider 20 lezingen op locatie aan boord van de Buginese schoener Duta Bahari, 25 oktober-17 november.
 • 1994 - ‘Het koloniaal bestuur (tot 1870)’, Weerzien met Indië 10 (Zwolle).
 • 1993a - ‘De Verenigde Oostindische Compagnie als ondernemer in Azië. Directe handelscontacten tussen Suratte en Canton (1744-1755)’, Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 108: 673-682.
 • 1993b - ‘The Dutch East India Company’s commercial policy and activities in Asia (during the 18th century)’, New directions in maritime history conference, International Commission of Maritime History / Australian Association for Maritime History, Fremantle 6-10 december.
 • 1992 - Cursusleider Amsterdam Summer University, ‘The intriguing world of the Dutch East India Company’, 24-28 augustus.
 • 1991a - Varen om peper en thee. Korte geschiedenis van de Verenigde Oostindische Compagnie (Amsterdam-Zutphen); ook in Engelse editie onder de titel: In pursuit of pepper and tea. The story of the Dutch East India Company.
 • 1991b - ‘Een verongelukte Oostindiëvaarder’, Raad voor de Scheepvaart, 8 februari.
 • 1991c - ‘Prudentia, Vanitas en Fortuna. De geschiedenis van de VOC verbeeld’, Jubileumnummer Spiegel historiael 26: 499-507.
 • 1990a - ‘Met alleen woorden als wapen. De Nederlandse poging tot openstelling van Japanse havens, 1844’, Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 105: 54-77.
 • 1990b - ‘De bestemming van een 20ste-eeuwse Oostindiëvaarder. Replicaschepen als museumobject’, Symposium Nieuwbouw van Oostindiëvaarders: verantwoord of niet?, Onderzoekscluster De Republiek Rijksuniversiteit Leiden, 16 mei.
 • 1987 - ‘Het Westers leven in Japan in de jaren 1860’ in: Herinneringen aan Japan 1850-1870. Foto’s en fotoalbums in Nederlands bezit (Den Haag) 27-32.
 • 1986a - ‘Een Japanse liefde: kartografie’ in: In het spoor van De Liefde. Japans-Nederlandse ontmoetingen sinds 1600 (Amsterdam) 21-29; ook in Engelse editie.
 • 1986b - ‘Lucas Jansz. Waghenaer (1533/34-1606): his impact on maritime cartography’, LIBER Bulletin 28: 66-68.
 • 1983 - ‘Dutch influence on Japanese cartography’, Learned Societies, Canadian Association for the Advancement of Netherlandic Studies conference, University of British Columbia, Vancouver, 29-30 mei.
 • sinds 1989 - groot aantal lezingen voor een breed publiek over de geschiedenis van de VOC, onder meer voor Boer & Croon Strategy and Management Group; Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam; Alcatel; Industrieele Grote Club Amsterdam; Orde van den Prince Nice; Leden Colleges van Bestuur Nederlandse universiteiten; Koninklijke Nederlandse Zeil- en Roei-Vereniging Muiden; Heeren XVII Kamer Rotterdam; Witte Sociëteit Den Haag; Liberna Collection Hilversum; De Naarderkring Naarden; Rotary Club Amsterdam; Lion’s Club Utrecht; Programmacommissie Teleac; lezingenprogramma Museum Boijmans Van Beuningen Rotterdam; Bilthovense Vrouwenclub; Artifex Travel Amsterdam; Historisch Genootschap Roterodamum; Vereniging Oud-Hoorn.

Els Jacobs
Advies & Onderzoek
Prinses Marijkelaan 17
2341 VK Oegstgeest

071 - 513 44 81
06 - 1822 6592
info@elsjacobs.nl